تولّی

خوش به حالت ای نجف،مأوایِ تو،کویِ علی(ع)

برمشام شهرِدینَت عطرِخوشبویِ علی(ع)

روزوشب،پیروجوان،پروانه سان پرمی زنند

گرد آن شمعِ دل و رعنایِ دلجویِ علی(ع)

اقتدای عشق کرده،اولیاءوانبیاء

صف به صف، در مسجدِ سَهله ، به مَه روی علی(ع)

مسجدِ کوفه ببین دارالشَّفا، دارالقضاء

هم عدالت بین،که می نازد  به اُلگوی علی(ع)

من غریبم،خسته ام،گم گشته ای از کاروان

کاروان گم کرده دلها،درتکاپوی علی(ع)

آسمانِ چشمِ من،باران بگیرد دَم به دَم

درکنارِدجله یِ جان شویُ و مینویِ علی(ع)

دست وپایی ما نکرده،آبرویی نزدِ دوست

به امیدِ آبرو،روکرده در رویِ علی(ع)

چه سعادت داشت عالمتابِ آن روزِ غدیر

بعدِخطبه،بوسه زد دَرخُم،به بازویِ علی(ع)

چون که بالا برد دستش،دستِ خَتمَ المُرسلین

بسته شد ارکان عالَم،به خَمِ مویِ علی(ع)

یاابالقاسم(ص)،کریمی به کرامتهای خُلق

خودبیارا خَلق ما با خُلقِ نیکویِ علی(ع)

این سپاه حیدراست،اردو زده درنهروان

ای خوش آن دل خیمه زد،خیمه دراُردوی علی(ع)

مهربانِ "سینا"ی من، ساکن مشو درکویِ غم

روسلوکِ عشق کن،درکویِ حق،سویِ علی(ع)

شعراز:ن-بهاروندارسال در تاريخ ۹۳/۰۷/۲۰ توسط نورعلی بهاروند
اِی خمینی نام ویادت چون همیشه زنده باد 


آفتاب وفجرِنورت تا اَبد تابنده باد 


چشمه ی جوشان بُوَد گراین زُلالِ انقلاب 


تا قیامت چشمه یِ جوشانِ تو زاینده باد 


کاش بودی اِی جوان درصحنه هایِ باشکوه 


آن شکوه واستقامت، همچنان، سرزنده باد 


یاد کردم ازحماسه وزشعوروآن حضور 


آن حضوروشوروهمَّت،رهبرش پاینده باد 


بردهانِ دشمنان وپنجه هایِ مَخملین 


همچومشتی آهنین،دندان شکن،کوبنده باد 


درامانت،وارثِ خونِ شهیدانیم ما 


یادِ ما ازعطرِهرگلگون کفن،آکنده باد 


اتّحاد وتکیه برتوحید، رمزِ فتحِ ماست 


گفتمانِ رهبری هم مشعلِ آینده باد 


می وزد بادِ بهاری برچمن،دشت ودَمَن 


این بهاروجشنِ بهمن، برهمه فرخنده باد 


تو بیا "سینا" تماشا کن،بِبین  شوروسرور 


زین شکوه وزین حماسه خصمِ دون شرمنده باد 


*****
دهه مبارکه ی فجروپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی  مبارک باد. 

ن-بهاروند22بهمن 93ارسال در تاريخ ۹۳/۱۱/۲۸ توسط نورعلی بهاروند
گل به گلستان می کند جلوه گری 


بلبل غزل خوان گشت هم کَبکِ دَری  

 

تکبیر وتهلیل است درارض وسماء  

تبریک گویان آدم وجنّ وپری


برلوحِ زرّینِ ولایت نقش بست 


فرخنده میلادِامامِ عسکری(ع) 


*** 


میلادباسعادت این امام همارابه حضورولی عصر(عج)  

وهمه محبان اهل بیت(س) تبریک عرض می کنم. 

التماس دعا...ارسال در تاريخ ۹۳/۱۱/۰۷ توسط نورعلی بهاروند

 

زمستان است ومن،


کناربِرکه یِ یخی ومه آلودِشعرم، 


درحسرت یک نگاه ومهرِبهاری، 


 به انتظار نشسته ام که، 


ازفراسویِ شهرِاندیشه وآبیِ دلم، 


چلچله هایِ قلمم، 


نغمه ی بهاری سرمی دهند... 

شعراز:ن-بهاروندارسال در تاريخ ۹۳/۱۰/۰۸ توسط نورعلی بهاروند


ارسال در تاريخ ۹۳/۰۶/۱۵ توسط نورعلی بهاروند

عاشق بیمارت منم         حیف که وچش نمینمت

مرغ گرفتارت منم            حیف که وچش نمینمت

مونس شوتارمه              ای نفست بهارمه

هاودست قرارمه             حیف که وچش نمینمت

پریشوحالم شووروز         های دخیالم شووروز

فکروصالم شووروز           حیف که وچش نمینمت

تیرغمت هاددلم             جزغصه نییه حاصلم

مشکل گشای مشکلم    حیف که وچش نمینمت

دوس دارم خاک پات بوم   یه ساعتی وسات بوم

سیت بمیرم فدات بوم      حیف که وچش نمینمت

شعراز:منوچهرخالقی

میلادولی عصر(عج)برمنتظران حضرتش مبارک باد.ارسال در تاريخ ۹۳/۰۳/۲۳ توسط نورعلی بهاروند


ارسال در تاريخ ۹۳/۰۲/۰۷ توسط نورعلی بهاروند
کی دعمرش جایِ دیده وخُوی درّه سَید 

                                                شُرشَرِ آوگلالش سایه رو چشمه وبید

نال نال کوگ کوهی ای چغرتااوکمر   

                                                واله کرده طبع شیدایی من وهررهگذر

 برف تخسادن که بینی هاکشیده اِسبِیه 

                                                سی نپرسی وی قشنگی ایسه نقّاشش کیه

هی که بینی لالِه یا چترگلن بونن وهار   

                                                یا ویادت چیت جا که او عروسِ نوبهار

جنگلِ سوزِبلی وارجن وبیدوچنار

                                                دم کوویا کلّه سُر کلگاره وکولِ چنار

ای همه چشمه واَو دِ ای سراَوتااوسَراو   

                                                هیکو واچشمه علی دروندو سرَو وزم اَو

کی رته چک گمده پااسبی وسر کو تخت ساد  

                                                 قهقهه کوگ کوه ودنگ ِکموترحوفه باد

گرگ وخرس وگل ورازوچوله وروواپلنگ 

                                                 خیلی کم بینی خوشون بونن دَورگوله تفنگ

بزّکویی میش کویی پازنوکل گل وگل   

                                                 کلشو کشتن  وقته که ریشه کن وان دی محل

سی کنی جامالگه وپنه وسابن دار   

                                                 هامنی شیره زنی مشکوزنه وپاملار

سیکوسیکوهینوچیننن سوزکنن دی گردنه   

                                                   ازبووه بلکینه هم فیّاله زاروکلکنه

ای سریشه ای سریشه حونه داروبچه دار    

                                                  هم سریش تخت ساده ویده نوبرِِبهار 

حیف وی  زنّه یِِی شهری واترافیک دم ودی 

                                                  برددیادمومال وباروکشک ودووکوگ وتی

کش نکوسینابشینم لحظه ای وسا ای دار  

                                                  کوگی دییم ها ری لونش ماری دوکلّورِِدار

سی سریش

سال نوسیزه ودرنینم کسی اوما ودر 

                                                   خیلِِ مردم سی سریشی دَرگُمن گیرن دَوَر

روز که بی تخت سادوتاکَ لا بالاسراو   

                                                    وانتی وموتوری اُخَرکی حونه خراو

کوروباوه زن وبچه همّه شوچی گلدرو 

                                                    سریِشان کننَن دَ ریشه چی درونی مینِِ جو

ای رویده سی که بینی بعضِیا دارن دپیش  

                                                    طولِی ناره که نوینی کلکنه،دونی سریش

شعراز:بهاروند

 ارسال در تاريخ ۹۳/۰۲/۰۲ توسط نورعلی بهاروند


ارسال در تاريخ ۹۳/۰۱/۳۱ توسط نورعلی بهاروند


ارسال در تاريخ ۹۳/۰۱/۳۱ توسط نورعلی بهاروند